BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Zestawienie najczęściej tłumaczonych dokumentów 2018 r.

Każda z branż posiada swoje trendy. Wiążą się one nie tylko z sezonowością, ale również z ogólnymi tendencjami. Fakt ten jest szczególnie dostrzegalny w branży modowej.

Każdy kolejny sezon przynosi nowe wzornictwo, kolorystykę oraz kroje. Jednak i w modzie pewne tendencje są od lat niezachwiane. Nadal bowiem na wesele udajemy się garniturze, a Paniom jest do twarzy w tzw. „małej czarnej”. Podobnie sprawy mają się z tłumaczeniami. Wzrost zapotrzebowania na dany rodzaj przekładu wynika przede wszystkim ze zmian w zakresie prawodawstwa. Owe prawidło było odczuwalne w momencie otwarcie się niemieckiego rynku pracy, czy konieczności przetłumaczenia umów o pracę dla kierowców pracujących w Czecha. Są jednak translacje, których ogólna liczba jest zawsze prawie taka sama. W naszym biurze tłumaczeń online zaliczyć do nich możemy:

Zestawienie najczęściej tłumaczonych dokumentów 2018 r.

  • Tłumaczenia dokumentów samochodowych – w Polsce żyje się coraz lepiej. W ubiegłym tygodniu media obwieściły, że nasza gospodarka znajduje się wśród 25 najsilniej rozwiniętych gospodarek świata. Fakt ten jest szczególnie zauważalny na rynku dóbr luksusowych. Zaliczają się do nich samochody. Poza salonami poszczególnych marek, ich głównym źródłem pochodzenia jest import. Ten zaś jest uskuteczniany na masową skalę od prawie 3 dekad. Osoby, które kupiły pojazd zagranicą muszą go przerejestrować. Do przeprowadzenia tego procesu niezbędne są translacje. Niezależnie od pory roku ich liczba jest praktycznie niezmienna.
  • Tłumaczenia dokumentów finansowych – przekłady takich dokumentów jak umowa o pracę , wyciąg z banku lub zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach dotyczą naszych aktywności związanych z pracą. Do tej ostatniej chodzimy jak wiadomo po to, aby zarobić pieniądze. Nie bez kozery więc ową grupę tłumaczeń ochrzciliśmy określeniem dokumentów finansowych. Translacje ekonomiczne są Państwu potrzebne do uzyskania kredytu na zakup mieszkania, ubiegania się o dotację czy o stypendium.
  • Tłumaczenia biznesowe – wiele polskich firm rozwija swoją działalność wychodząc ze swoją ofertą poza granice kraju. Do tego procesu niezbędne jest przełamywanie barier językowych. Przedsiębiorstwa poszukują przekładów takich dokumentów jak: instrukcje obsługi, kontrakty czy specyfikacje przetargowe. Konieczność przygotowania tłumaczeń jest praktycznie niezależna od pory roku. Nieco więcej tego typu tłumaczeń jest jednak wczesną jesienią i wiosną. Fakt ten wynika zapewne z ogólnych tendencji do rozpoczynania nowych projektów właśnie w tym okresie.
Zestawienie najczęściej tłumaczonych dokumentów 2018 r.
Zestawienie najczęściej tłumaczonych dokumentów 2018 r.