Location BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Języki urzędowe w Szwajcarii – rozmaitość kulturowa serca Europy

Szwajcaria, choć mała i z pozoru jednorodna, to jednak kraj bogaty w różnorodność językową i kulturową. Poruszając się po jego terenie, można zauważyć zaskakującą ilość języków, zarówno urzędowych, jak i potocznych. W kontekście państwa tak małego, jak Szwajcaria, języki mają niebagatelne znaczenie dla kształtowania tożsamości narodowej oraz funkcjonowania społeczeństwa. Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie: ile jest języków urzędowych w Szwajcarii, i jak dalece są one istotne dla życia codziennego mieszkańców?

Ile języków urzędowych obowiązuje w szwajcarskim systemie?

Szwajcaria języki urzędowe dzieli na cztery główne grupy. Ustanowione są one na poziomie konstytucyjnym i odzwierciedlają pokrewieństwo z otaczającymi Szwajcarię krajami. Językami urzędowymi w Szwajcarii są:

  1. Język niemiecki, którym posługuje się około 63% mieszkańców,
  2. Język francuski, używany przez 23% populacji,
  3. Język włoski, przyswajany przez około 8% mieszkańców,
  4. Język retoromański, którym mówi jedynie 0.5% społeczeństwa.

Współistnienie tylu różnych języków urzędowych świadczy o różnorodności kulturowej Szwajcarii.

Czy obowiązujące języki urzędowe są jednorodne na terenie Szwajcarii?

Podział na języki urzędowe w Szwajcarii jest związany z regionami. W 26 kantonach, na których terenie administracyjnym funkcjonuje Szwajcaria, język urzędowy zmienia się w zależności od położenia. W kantonach graniczących z Niemcami i Liechtensteinem przeważa język niemiecki. Natomiast w kantonach sąsiadujących z Francją dominuje język francuski, a te przygraniczne z Włochami używają języka włoskiego. Język retoromański jako język urzędowy występuje jedynie w jednym kantonie – Gryzonii.

Jak funkcjonują języki urzędowe w instytucjach państwowych Szwajcarii?

Wiedzy na temat języków urzędowych w Szwajcarii nie sposób oddzielić od zrozumienia funkcjonowania jej instytucji. Ze względu na oficjalne stosowanie czterech języków, Szwajcaria języki oferuje na równi, a wszelka korespondencja urzędowa oraz aktów prawnych jest tłumaczona na każdy z nich.

Mimo to, poszczególne dokumenty często są sporządzane w jednym języku urzędowym, tj. niemieckim, a następnie tłumaczone na pozostałe. Również w parlamencie posłowie mają prawo używania dowolnego z języków urzędowych, co nakłada na nich odpowiednie wymagania językowe.

Jak języki urzędowe wpływają na życie i tożsamość mieszkańców Szwajcarii?

Obecność czterech języków urzędowych na terenie Szwajcarii przekłada się na mnogość różnic kulturowych i tożsamościowych jej mieszkańców. Języki te oddzielają Szwajcarów na podobieństwo do sąsiadujących z nimi krajów, wspólnie współtworząc kulturową mozaikę Szwajcarii.

Szwajcarzy dumni są z funkcjonowania wielu języków urzędowych i działają na rzecz ich zachowania, przede wszystkim poprzez promowanie wartości takich jak szacunek, tolerancja oraz zrozumienie. Ten bogactwo językowe jest jednym z elementów różnorodności kulturowej i siły Szwajcarii na arenie międzynarodowej.

 

Języki urzędowe w Szwajcarii
Języki urzędowe w Szwajcarii