BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

5 etapów realizacji tłumaczeń

Etapy realizacji tłumaczeń

  1. Wstępne zapoznanie się z dokumentami – podczas Państwa kontaktów z naszym biurem, które odbywają się zarówno stacjonarnie jak i z pośrednictwem maila, do naszych koordynatorów trafiają Państwa dokumenty, które mają zostać przetłumaczone. W czasie wstępnej weryfikacji, staramy się określić ich rodzaj, język tłumaczenia oraz objętość. Sprawdzamy również poprawność dokumentacji pod kątem ewentualnych błędów, które mogą się pojawić u jej źródła.
  2. Poznanie potrzeb klienta – w kolejnym etapie określamy, w uzgodnieniu z Państwem termin realizacji oraz rodzaj tłumaczenia. Dokumenty są w zależności od ich charakteru tłumaczone przysięgle lub też w trybie zwykłym. W naszej firmie za 1 stronę tłumaczenia zwykłego uchodzi tekst o objętości 1800 znaków ze spacjami. Ustawowo za 1 stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków. Stąd też różnice w późniejszych kosztach całego przekładu.
  3. Wycena zlecenia – do wyceny tłumaczenia brany jest szereg czynników. Należą do nich przede wszystkim takie składowe jako choćby: termin realizacji, charakter tłumaczenia oraz trudność tekstu źródłowego. Przy większej liczbie stron nasza firma stosuje rabaty. Jest to szczególnie ważne np. w przypadku tłumaczenia dokumentów kredytowych, które przeważania zajmują kilkadziesiąt stron. Ich przetłumaczenie bywa dość poważnym kosztem, który staramy się redukować.
  4. Przekazanie dokumentów tłumaczowi – nasz zespół tłumaczy tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w tym zawodzie. Staramy się tak dobrać wykonawców zleceni, aby dobrze czuli się w jego tematyce. Stąd różnorodność osób wykonujących tłumaczeni dla naszej firmy. Sprawdzony team jaki stanowimy wyróżnia nas na rynku, jako partnera solidnego i godnego polecenia. Świadczą o tym referencje jakimi jesteśmy obdarowywani. Nasi klienci rekomendują nas za fachowość, dotrzymywanie terminów oraz miłą obsługę.
  5. Weryfikacja tłumaczenia – każde tłumaczenie jest weryfikowane pod kątem poprawności jego wykonania. Na tym etapie wykrywamy usterki, które mogły pojawić się w pracy tłumacza. Szczególnie tyczą się one poprawnych zapisów dat oraz numerów, np. przy tłumaczeniu dokumentów samochodowych. Sprawdzamy również, czy Państwa uwagi odnośnie przygotowania tekstu zostały w prawidłowy sposób zawarte w dokumentacji i czy został zachowany właściwy format graficzny.
Etapy realizacji tłumaczeń
Etapy realizacji tłumaczeń