BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Optymalizacja kosztów tłumaczeń

Optymalizacja kosztów tłumaczeń

Optymalizacja kosztów tłumaczeń – tłumaczenia Internetowe – na koszty tłumaczeń wpływa wiele czynników, o których informuje już na etapie przyjmowania danego zlecenia do realizacji. Oprócz typowych czynników, takich jak przede wszystkim: kierunek tłumaczenia, objętość tekstu oraz czas realizacji do każdego zlecenia staramy się podejść indywidualnie co gwarantuje Państwa zadowolenie i sprawia, że mamy coraz więcej powracających klientów, którzy zdecydowanie chętniej korzystają z naszych usług, niż z usług konkurencji. Dzieje się tak zapewne, dlatego że do wycen podchodzimy w sposób przejrzysty i gwarantujący uczciwą współpracę. Każdy dokument, poza typowymi przekładami, których cena jest z góry wiadoma, poddawany jest przez nas dogłębnej analizie, mającej na celu ustalenie dokładnego pułapu kosztów .Korzystając z dobrodziejstw współczesnej techniki, dokumenty są przenoszone do postaci elektronicznej poprzez ich zeskanowanie, a następnie przetworzenie za pomocą wysokiej klasy oprogramowania OCR. Dokument przetworzony na postać elektroniczną jest łatwiejszy do oszacowania względem ilości znaków jakie zawiera. Znaki natomiast są przeliczane na stawkę wyjściową, która zwykle przy dokumentach o większej objętości podlega jeszcze negocjacji. Wyjątkiem są tłumaczenia przysięgłe. Tutaj z uwagi na ograniczenia ustawowe rozliczamy się z Państwem do tzw. pełnych stron przeliczeniowych. Limit znaków stanowiący 1125 liter ze spacjami jest regulowany przez z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza. Z faktu tego wynika, że za każdą rozpoczętą stronę mamy prawo do pobierania opłaty (nawet jeśli dokument ma 1126 znaków, należałoby potraktować go jako dokument dwustronicowy). Oczywiście, unikamy stawiania naszych klientów w takich sytuacjach i zawsze możecie Państwo liczyć z naszej strony na pełen obiektywizm i otwarte podejście do spraw finansowych. Przy tłumaczeniach z mów mniej popularnych warto zarezerwować sobie nieco dłuższy termin. Liczba specjalistów, mających prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest uzależniona od języka. Dla niektórych kierunków tłumaczeń w naszym kraju jest zaledwie kilku tłumaczy. Oczywiście, co zrozumiałe, koszty są tu relatywnie wyższe. Protlumaczenia.pl, wraz z rozwojem sfery organizacyjnej i wdrażaniem nowych technologii od lat służą Państwu pomocą. Zapraszamy zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych z całej Polski.