Location BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Sztuczna inteligencja, sprawia, że wiele dziedzin życia w tym oczywiście tłumaczenia podlega automatyzacji. Komputerowe translatory, w tym zintegrowany z wyszukiwarką Google Translator sprawiają, że przełamywanie barier językowych stało się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek.

W chwili obecnej można również korzystając z dobrodziejstw takich systemów jak Android, poprzez użycie aplikacji do rozpoznawania mowy, tłumaczyć „na żywo” głos swojego rozmówcy. Czy aby na pewno jednak translatory (w tym translatory online) w pełni zastępują pracę tłumacza ? Naszym zdaniem na pewno nie, przede wszystkim dlatego, że w celu przygotowania dobrego tłumaczenia konieczne jest zaangażowanie osób o odpowiednich kwalifikacjach w celu:

Tłumacz kontra translator

  • Zachowania poprawności gramatycznej – translatory nie zawsze zachowują prawidłową formę gramatyczną. Szczególnie narzędzia mniej zaawansowane, o nierozbudowanych algorytmach tłumaczą teksty dosłownie. Tekst „wzięty żywcem” z translatora obfituje w wiele błędów i często bywa kompletnie niezrozumiały.
  • Zachowania właściwego doboru słownictwa – jest nieodzownym elementem każdego tekstu, zwłaszcza przy tłumaczeniach specjalistycznych. Tłumaczenia dosłowne mogą „zaciemniać” odbiór myśli „od autorskich” i powodować „szum komunikacyjny”
  • Uniknięcia błędów wynikających z wieloznaczności języka – wiele słów, nawet w obrębie danego języka posiada kilka różnych znaczeń. W języku polskim takim wyrazem jest np. „zamek”. Rzeczownik ten może być użyty jako określenie budowli, w kontekście zamku do drzwi. W języku angielskim widoczne są różnice przede wszystkim pomiędzy British English a American English. Np. wyrażenie first floor może oznaczać pierwsze piętro lub parter. Oprogramowanie t4ranslatorskie nie zawsze jest w stanie w pełni „wychwytywać” te różnice.
  • Znajomości tematyki i zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych tekstów – w przypadku naszego biura tłumaczeń online poszczególne zlecenia przekazujemy osobom, posiadającym doświadczenie w danej branży czy też tematyce. Mamy więc do dyspozycji tłumaczy z doświadczeniem w prawie, tłumaczeniach technicznych oraz marketingowych. „Maszyna” nie posiada takiego doświadczenia.
  • „Uchwytywania” myśli abstrakcyjnych i przelewanie ich na papier – praca tłumacza jest dziedzina wymagającą od niego dokładności w przekazaniu nawet najbardziej wyrafinowanych i skomplikowanych treści, często wykraczających poza pewne ramy codzienności. Nie stworzono na chwilę obecną systemu, czy też oprogramowania które byłoby w stanie bezbłędnie oddać istotę utworu poetyckiego lub innego przekładu literackiego.

Oczywiście nie negujemy korzystania z translatorów. Bywają one nieocenionym źródłem pomocy przy wstępnym rozeznaniu tekstów. Nie zastąpią one jednak na chwilę obecną pracy tłumaczy oraz ich doświadczenia w przekładach.

Tłumacz kontra translator
Tłumacz kontra translator