BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Różne aspekty pracy tłumacza

Nikogo nie powinno dziwić stwierdzenie, że praca tłumacza jest wieloaspektowa. Oprócz zdolności językowych, osoba która wykonuje ten zawód musi wykazywać się szeroką wiedzą ogólną i specjalistyczną.

Wymienione wyżej czynniki wpływają na jakość wykonywanych przekładów i składają się na finalne zadowolenie odbiorcy. Zawód translatora jest niezwykle trudny i wymagający. Do pobudek, które przemawiają za wyżej wymienionym stwierdzeniem należą:

Różne aspekty pracy tłumacza

  • Konieczność zachowania pełnego skupienia – tłumaczenie dokumentów jest czynnością przy której należy zachować uwagę. Jest to szczególnie istotne w kontekście tekstów technicznych i medycznych. Nawet małe rozkojarzenie może przyczynić się do przekłamania istoty dokumentu.
  • Potrzeba znajomości odpowiedniego słownictwa – każdy z nas wie z doświadczenie, że niektóre treści są trudne w zrozumienie, nawet kiedy są zapisane w języku ojczystym. Mowa zwłaszcza o papierach lekarskich i instrukcjach obsługi. Filolog, który zajmuje się translacjami musi nie tylko zrozumieć dane pismo, ale również przygotować odpowiednią interpretację. A nie zawsze przychodzi to łatwo.
  • Szybkość w działaniu – duża część przekładów ma charakter pilny. Od ich wykonania zależy powodzenie wielu Państwa przedsięwzięć. Bardzo często czasu na wykonanie tłumaczeń nie ma zbyt wiele. Dodatkowo więc pojawia się presja, mogąca sprzyjać omyłkom. Ogromną sztuką jest w takim razie wypracowanie przestrzeni niezbędnej do podołania tego typu zadaniom.
  • Konieczność ciągłego doskonalenia swojego warsztatu – zawód tłumacza nie należy do statycznych. Takie stwierdzenie nie jest na pewno mrzonką. Obecne czasy są niezwykle dynamiczne. Sporo dziedzin życia zmienia się nie do poznania. Na przestrzeni kilku lat niektóre sfery przechodzą prawdziwą rewolucję. W związku z powyższym pojawia się również nowe słownictwo, które trzeba przysposobić. Nieustanne poszerzanie erudycji wymaga dużej dawki atencji.
  • Umiejętność kooperacji w zespole – może to zabrzmieć dość zabawnie, ale praca tłumacza może mieć naturę zespołową. W dobie Internetu znaczna część projektów realizowana jest w większym gronie Wykonawców. Z reguły przekłady przygotowywane są zdalnie. Bardzo istotna jest zatem odpowiednia komunikatywność. Należyty przepływ informacji to jedna z kluczowych kwestii w tego typu działaniach.
Praca tłumacza nie należy do bardzo komfortowych
Praca tłumacza nie należy do bardzo komfortowych