BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Zakres prac językowych

 Tłumaczenia to specyficzny rodzaj aktywności, którego zadaniem jest przełamywanie barier językowych. Uprawnieniem zawodu filologa zajmują się osoby, które posiadają wiedze i stosowne kompetencje.

 Z ich umiejętności korzystają nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorstwa. Translacje językowe mogą dotyczyć różnych sfer naszego życia. Można je usystematyzować jako:  zwykłe, uwierzytelnione i specjalistyczne. Przygotowaniem niezbędnych dokumentów zajmują się osoby indywidualne lub firmy. Do przedsiębiorstw zajmujących się translacjami zaliczamy Protlumaczenia.pl. Nasze biuro powstało z myślą o Państwa potrzebach. Realizujemy szeroki zakres prac tłumaczeniowych, których trzon stanowią:

Zakres prac językowych

  • Tłumaczenia poświadczone – w świetle prawa okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego stanowi dowód, że dany tekst został przełożony w sposób niebudzący wątpliwości. Przekłady uwierzytelnione są wymagane przez sądy, urzędy oraz organy administracji publicznej. Wśród tłumaczeń poświadczonych dominują języki krajów, które goszczą najwięcej przedstawicieli naszej Polonii. Osoby na co dzień mieszkające zagranicą poszukują przekładów umów, zaświadczeń oraz świadectw i certyfikatów. Ważną grupą tłumaczeń uwierzytelnionych są także translacje dokumentów samochodowych. Zawarta w nich treść stanowi podstawę do wydania polskich tablic rejestracyjnych.
  • Tłumaczenia biznesowe – przedstawiciele świata biznesu bardzo często rozszerzają swoją działalność o zagraniczne rynki zbytu. Potrzeba tłumaczeń pojawia się u nich przy okazji eksploracji nowych rynków zbytu. Zawarcie współpracy z nowym kontrahentem lub udział zagranicznym postępowaniu przetargowym skłania wyżej wymienione osoby do nawiązania kooperacji z biurem tłumaczeń. Protlumaczenia.pl obsługują klientów z bardzo wielu branż. Na ich zlecenie przygotowywane są translacje obejmujące kwestie związane z prowadzeniem firmy.
  • Tłumaczenia ustne – konferencja, spotkanie biznesowe lub bezpośrednie uzgadnianie warunków kontraktu może wymagać obecności tłumacza. Wszystko zależy bowiem od stopnia znajomości języka osób uczestniczących w danej rozmowie. Jeśli chcą one mieć pewność wzajemnego zrozumienia to warto skorzystać z usług osób, których kompetencje językowe nie budzą żadnych wątpliwości. Protlumaczenia.pl obsługują zgromadzenia wymagające obecności tłumacza. Dysponujemy specjalistami z zakresu: niemieckiego, angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego i ukraińskiego. Zachęcamy do kooperacji z naszym teamem. Oferujemy korzystne stawki, które rozpoczynają się od 50 PLN za 1 godzinę naszej pracy.  
Oferujemy szeroki zakres prac językowych
Oferujemy szeroki zakres prac językowych