BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Tłumaczenia pozwalają szerzej spojrzeć na świat

Każdy z nas ma swoje spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość.  Bierze się ono z wychowania, przejętych wzorców oraz kwestii indywidualnych. Różnie postrzegamy to co dzieje się wokół nas. Niektórzy wolą przebywać w swoich strefach komfortu, a jeszcze inni mają duszę poszukiwaczy.

Wszyscy jednak razem tworzymy rodzinę ludzką, która ma wiele cech wspólnych. Poszczególne społeczeństwa tworzą wartość która razem stanowi swoistą spuściznę naszego gatunku. Może mieć ona wymiar materialny lub niematerialny. Aby jednak każdy mógł z tego dziedzictwa skorzystać potrzebna jest dobra komunikacja. Ewolucja w przenośni i dosłownie nieco skomplikowała ten proces. Gdyby chcieć uwierzyć w prawdziwość opowieści o wieży Babel, kiedyś mogło to wyglądać inaczej. Dziś chcąc nie chcąc posługujemy się językami , które są właściwe dla danego narodu. Niektóre z mów mają wymiar międzynarodowy, ale daleko nam jednak do uściślenia dominującego sposobu komunikacji. Niezależnie od stopnia znajomości angielskiego, francuskiego czy niemieckiego lepiej odbieramy tekst napisany po polsku. Dlatego właśnie niezbędne są nam tłumaczenia, dokonywane przez filologów, wyspecjalizowanych w swoim fachu. Pełnią oni rolę ogniw spajających kontakty pomiędzy różnymi narodami. Owoce ich pracy pozwalają szerzej spojrzeć na świat i dają nam okazję do korzystania z dorobku ludzi z innych Państw. Fakt ten ma szczególne znaczenie w przypadku:

Tłumaczenia pozwalają szerzej spojrzeć na świat

  • Transferu kulturowego – film, książka a nawet piosenka bardzo często stanowi obszar pracy specjalisty językowego. Zabiegi translacyjne przybliżają nam intencje autora danego tekstu, sztuki teatralnej czy scenariusza. Bez prawidłowej interpretacji nie bylibyśmy w stanie zrozumień intencji odautorskich. Sztuka przekładu wymaga zatem posiadania odpowiednich zasobów wiedzy oraz otwartego umysłu. W przypadku tłumaczeń artystycznych istotna kwestią jest również otwartość i wrażliwość na piękno.
  • Transferu technologicznego – tłumaczenia wyrównują komfort życia mieszkańców naszej planety. Maszyna wymyślona w USA, może służyć mieszkańcom Kamerunu, a zabawka z Chin cieszyć dzieci w Pabianicach. Wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby nie fakt zaangażowania sił i środków osób wykonujących tłumaczenia. To dzięki ich pracy możemy korzystać z rozwoju medycyny, motoryzacji a także przemysłu nowoczesnych technologii.
Tłumaczenia pozwalają na rozwój społeczno gospodarczy
Tłumaczenia pozwalają na rozwój społeczno gospodarczy