BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Tłumaczenia powinny mieć sens

Tłumaczenia to specyficzna forma aktywności, dzięki której możliwe jest przełamywanie barier komunikacyjnych. Przekładami zajmują się na ogół osoby, które mają odpowiednie przygotowanie.

Ich naczelnym zadaniem jest danie odbiorcy sposobności do zaznajomienia się z treścią danego dokumentu. Bywa jednak, że proces ten może być zakłócony. Niekiedy bowiem translacje zatracają swój sens. Dokument, który został przetłumaczony jest jeszcze mniej zrozumiały niż oryginał. Na ogół , z  takim stanem rzeczy mamy do czynienia  w przypadku tłumaczeń wielostronicowych. Większe projekty mają swoje specyficzne wymagania i nie należy ich ignorować. Zadowolenie odbiorcy z przygotowanego tłumaczenia występuje o ile:

Tłumaczenia powinny mieć sens

  • Odczuwalna jest obecność lidera projektu – lider projektu to osoba, która koordynuje poczynania członków zespołu tłumaczeniowego. Spajanie efektów pracy poszczególnych filologów jest konieczne do zachowania przesłania zawartego w danym przekładzie. Bez nadzoru dokument może stracić swoją wartość merytoryczna i okazać się bezużytecznym zlepkiem zdań. Siłą rzeczy rolę koordynatora powinien pełnić tłumacz posiadający największe doświadczenie. Pomocne w tej funkcji okazują się również zdolności organizacyjne. Szersze spojrzenie na daną translację pozwala uniknąć omyłek i podnosi wartość danego przekładu.
  • Ujednolicone zostało słownictwo – język polski słynie ze swoich zawiłości. Te same zwroty mogą być zatem zastąpione w sposób alternatywny. Przymiotniki, rzeczowniki oraz czasowniki posiadają swoje synonimy, których nadużywanie jest brzemienne w skutkach. Zachowanie spójności tłumaczeniowej to zadanie dla działu korektorskiego. Zespolenie poszczególnych fragmentów translacji w jedną całość wymaga posiadania całego spektrum kompetencji. Wielokrotnie niezbędna okazuje się także znajomość danej dziedziny.
  • Proces tłumaczeniowy był wspomagany przez materiały źródłowe – proces tłumaczeniowy bardzo często należy odpowiednio wesprzeć. Tego typu sytuacje zachodzą w przypadku przekładów o znacznej skali trudności lub wyrwanych z kontekstu. Do prawidłowego przygotowania niektórych translacji pomocna okazuje się literatura źródłowa. Poznanie kontekstu, w którym osadzony został dany tekst pozwala go lepiej zrozumieć.
Przy niektórych tłumaczeniach pomocna okazuje się literatura
Przy niektórych tłumaczeniach pomocna okazuje się literatura

Biuro tłumaczeń online podchodzą do swoich obowiązków w sposób rzetelny. Otrzymane od nas tłumaczenia  charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i są pomocne firmom oraz osobom prywatnym.