BIURO TŁUMACZEŃ ONLINE – GRUDZIĄDZ, ŚWIECIE

Tłumaczenie aktów notarialnych

Tłumaczenie aktów notarialnych

Tłumaczenie aktów notarialnych – dokonywanie tłumaczeń jest czynnością specyficzną, która od osoby podejmującej się tego zadania, wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego. Każdy dokument charakteryzuje się swoim zawiły słownictwem, terminologią specyficzną dla danej dziedziny. Potrzeba więc szerokiej wiedzy obejmującej daną dziedzinę, wiedzy dotyczącej konstrukcji konkretnego dokumentu jak i znajomości odmiennych wyrażeń dla danego języka obcego, które w innym, mogą oznaczać coś zupełnie odmiennego. Tłumaczenie aktów notarialnych to konieczność znajomości prawa, które reguluje jak taki dokument winien wyglądać. Brak jakichkolwiek danych może wiązać się z jego unieważnieniem. Stąd liczy się wiedza nie tylko z danej dziedziny. Przekłady dokonywane są na zlecenia osób prywatnych, jak i firmowych, a także na potrzeby instytucji wyższych. Dla pełnego komfortu wszystkich Klientów, można liczyć na tłumaczenia dokonywane przez Internet, przekazując dokumenty za pośrednictwem sieci. Jest to ta sama jakość co przekłady zlecane w biurze stacjonarnym, jednakże na drodze elektronicznej to większa wygoda.

Tłumaczenie aktów notarialnych - biuro online
Tłumaczenie aktów notarialnych – biuro online

Biuro tłumaczeń – doskonałe rozwiązanie w kwestii tłumaczenia aktów notarialnych

Akt notarialny to dokument urzędowy, który jest wymagany do potwierdzenia określonej czynności prawnej. Może się zdarzyć, że będziemy z niego korzystać jako osoba fizyczna, choć zdecydowanie częściej z aktami notarialnymi ma się do czynienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Akty notarialne stosuje się m.in. przy sprzedaży nieruchomości, ale także przy umowie wieczystego użytkowania, umowie darowizny czy umowie o podział spadku. Niezwykle istotne jest to, że w przypadku gdy przy spisywaniu takiego aktu notarialnego pojawia się cudzoziemiec, obowiązkowa jest obecność tłumacza przysięgłego. O obecność takiego tłumacza muszą zadbać strony, które zawierają umowę w formie aktu notarialnego.

Kiedy umowa w formie aktu notarialnego jest ważna?

Umowa w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy w jego odczycie uczestniczą cudzoziemcy, jest ważna tylko wtedy gdy tłumacz przysięgły dokona jej tłumaczenia ustnego wszystkim osobom obecnym podczas spisania aktu notarialnego. Oprócz tego tłumacz przysięgły musi także złożyć swój podpis pod aktem notarialnym oraz parafować wszystkie strony aktu. Dodatkowo dane tłumacza są umieszczane w końcowej części aktu notarialnego.

Biuro tłumaczeń jako gwarancja wysokiej jakości tłumaczeń aktów notarialnych

Akty notarialne wymagają precyzyjnego tłumaczenia. Ze względu na specjalistyczny język prawniczy próby ich samodzielnego tłumaczenia mogą się okazać zbyt wymagające nawet dla osób, które posiadają różnego rodzaju certyfikaty językowe. Warto jest wówczas zwrócić się do biura tłumaczeń, które w swojej ofercie posiada tłumaczenie aktów notarialnych. Doświadczona kadra tłumaczy takiego biura jest w stanie sprostać nie tylko tłumaczeniu pisemnemu, ale także ustnemu przekładowi dowolnego aktu notarialnego. W tym drugim przypadku pozwala to przyspieszyć proces podpisywania aktu notarialnego, dzięki temu, że to tłumaczenie będzie zrozumiałe. Uniknie się przez to dodatkowych pytań ze strony uczestników lub sugestii, że tłumaczenie było niedokładne.

Biuro tłumaczeń oferuje tłumaczenie aktów notarialnych w wielu różnych językach, a przede wszystkim w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. Cena tłumaczenia jest tutaj uzależniona przede wszystkim od czasu, przez który tłumacz będzie zaangażowany w tłumaczenie aktu oraz od liczby stron aktu notarialnego. Aby móc dokonać tłumaczenia aktu notarialnego zgodnie z życzeniem, warto jest umówić się wcześniej z tłumaczem uprzedzając go jaki rodzaj aktu notarialnego będzie tłumaczony. Pozwoli to na usprawnienie procesu tłumaczenia aktu w miejscu spotkania stron.

Tłumaczenie aktów notarialnych
Tłumaczenie aktów notarialnych